Понеділок, 24.02.2020, 13:27

Вітаю Вас Гість | RSS

Опорна школа з методичної роботи

Личківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів Магдалинівського району
Дніпропетровської області

 

1.     Керівник опорної школи – Зоріна  Тетяна  Геннадіївна, директор Личківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2.     Проблема  школи  - Інтенсифікація  навчально-виховного  процесу як  засіб  розвитку  креативної  особистості   учня.

3.     Адреса  школи  - с.Личкове,  Магдалинівський  район,  Дніпропетровська  область  вул.  Леніна, 47-а

4.     Координатор – Удовиченко  Світлана  Максимівна, зав РМК відділу освіти

5.     Провідна  ідея -  методична  робота  школи  як  засіб  розвитку  креативної  особистості  вчителя  і  учня.

6.     Актуальність -   Освітній  рівень  як  дзеркало  нашого  суспільства   постійно  змінюється   відповідно  до  соціально-економічних  умов  країни. Сьогодення  потребує  створення   вчителем  таких умов  навчання  і  виховання,  за  яких  сьогоднішній  учень  відчуватиме  себе  індивідуальною  неповторністю,  відчуватиме  свою  значущість, стане  активним  субєктом  навчання,  а  в  майбутньому  - успішним  професіоналом.   Ростити    ж  учня   професіонала  може  тільки  вчитель – майстер,  який  здатний  навчити  і  виховати  нове  покоління  не  лише  як  носія   знань,  а  як  генерацію  з   переважно  креативним  мисленням , що  здатна  використовувати  отримані  в  школі  знання  й  забезпечити  інноваційний  розвиток  нашого  суспільства  в  цілому.  І  тільки  креативна  особистість  здатна  змінити  світ  вихованця.  І  тільки  творчий  учитель  здатний  залучити  учнів  до   активного  пізнання,  дослідження.  Методична  робота  школи  повинна   забезпечити   формування   креативної  особистості.   А   пошук,  удосконалення,  відпрацювання  ефективних   методик  навчання  і  прогресивних  технологій  навчання  повинні  стати  каталізатором   креативного   розвитку  особистості.

7.     Основні  напрямки  і  зміст  діяльності –

       розвиток  креативності  педагога

       відпрацювання прогресивних  технологій  навчання  і  виховання

       створення  умов  для  пошукової,  дослідної  діяльності  учасників  педагогічного  процесу

       забезпечення  цілеспрямованого  і  неперервного   процесу  підвищення  рівня   професійних  рис  сучасного  вчителя  з метою  підвищення   загальноосвітнього  рівня  школярів

       удосконалення  структури  і  змісту  педагогічної   культури  вчителя

       підвищення   рівня  навчальних  досягнень  учнів  через  запровадження  в  роботу   креативних  інноваційних  технологій

8.     Очікувані  результати –

-         Здійснення  цілеспрямованого   відбору  здатних  творчо  працювати ,  креативно  мислити  вчителів

-         Надання  можливості  реалізувати   індивідуальні  творчі  здібності

-         Розкриття креативних  потенціалів   членів  педагогічного  колективу

-         Підвищення  рівня  і  якості  знань  учнів

-         Сприяння   популяризації  педагогічних знахідок  учителів

-         Створення   електронного  освітньо - методичного  посібника

 

 

Картка опорного загальноосвітнього закладу
 з використання ІКТ у навчально-виховному процесі

Жданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Магдалинівського району
Дніпропетровської області

1)    Керівник закладу: Крячун Олександр Васильович, директор Жданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2)    Проблема школи: Удосконалення педагогічної майстерності – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

3)    Адреса: 51142,  Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с.Жданівка,
              вул. Ленінська, 15.

4)    Координатор:  Дуднік Володимир Сергійович, методист РМК відділу освіти

5)    Провідна ідея: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сільської школи для забезпечення рівного доступу
                          до якісної освіти.

6)    Актуальність: Глибокі перетворення , що відбуваються в системі освіти  зумовлюють  удосконалення навчання – першої  суспільно-значущої діяльності школярів. Сьогодні якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інформаційно-комунікаційні технології. Діяльність загальноосвітнього закладу направлена на вирішення проблем, що виникають під час запровадження ІКТ в навчально-виховний процес:

      відсутність доступу до швидкісного Інтернету;

      недостатньо коштів для поновлення матеріальної  бази кабінету ІКТ;

     відсутність коштів для придбання ліцензійних програмних продуктів, обов’язкових
  для вивчення, згідно Програми з інформатики та ПЗ для адміністративної
  діяльності закладу.

7)    Основні напрямки і зміст діяльності:

·  узагальнення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження в навчально-виховний процес закладу ІКТ;

·  удосконалення методичної системи навчання інформатики в профільній школі;

·  використання вільного ПО та залучення коштів спонсорів для придбання ліцензійного програмного забезпечення;

·  створення шкільного веб-сайту та залучення вчителів до висвітлення своїх  педагогічних надбань на освітянських сайтах та форумах;

·  залучення учнів та вчителів до системи дистанційного навчання;.

8)    Очікувані результати: приєднання загальноосвітнього закладу до єдиного освітнього середовища та високоефективне використання  учнями та педагогічним колективом освітніх ресурсів.

 

Опорна школа з художньої культури

Топчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Магдалинівського району
Дніпропетровської області

 

1.Керівник опорного закладу Мазур Володимир Петрович, директор Топчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. Проблема закладу – «Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості».

3. Адреса ЗНЗ – 51132

   c.Топчино

   Магдалинівський район

   Дніпропетровська область

 

4. Координатор опорної школи – Шевченко Наталія Олександрівна, методист РМК відділу освіти

5. Провідна ідея над якою працює заклад - « Особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій та компетенцій у царині художньої культури, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленню в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури».

6.Актуальність проблеми – вивчення курсу художньої культури дасть змогу збагатити емоційно-естетичний досвід учнів, допоможе у формуванні культури  почуттів, пробудженні позитивного ставлення до мистецьких цінностей.

7.Основні напрямки та зміст діяльності опорного закладу :

1.Художня культура минулого нашого краю

2.Художня культура  сучасного рідного краю

3.Майбутнє художньої культури

4.Ми – творці художньої культури краю

8.Очікуваний результат –

1. Опанування учнями художньо-практичними уміннями та навичками, формуванню комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності в процесі самоосвіти.

2. Розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних культур світу