Понеділок, 24.02.2020, 14:18

Вітаю Вас Гість | RSS

Додаток 2

Методичний коментар щодо поурочних, календарних планів,

та учнівських зошитів

 

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.»:

«Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах».

Вчитель може також:

*      самостійно складати календарний план, на основі програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, структуру і форму яких визначати самостійно;

*      користуватися календарними планами з друкованою основою, вносячи, відповідні корективи згідно програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

З предметів, програми яких не передбачають погодинного поділу навчального матеріалу, вчитель зобов’язаний складати календарний план, структуру і форму яких визначати самостійно.

Рекомендуємо враховувати:

Календарне планування в початковій школі з предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів складається на основі Програм для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.:Початкова школа, 2006) Календарний план може бути складений за такою формою:

Назва теми, розділу, програми

Кількість годин

Дата

Матеріали для повторення

Обладнання, унаочнення, додаткова література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.»:

«На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.

Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.»

*       Вчитель має право самостійно визначати структуру, форму та спосіб оформлення поурочних планів.

 

3.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 806  від 01.09.2009 р. «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»:

«1. Загальноосвітнім навчальним закладам використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.»

Рекомендуємо враховувати:

 

*      Вчитель може використовувати навчально-методичні посібники з розробками поурочних планів, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України чи схвалені експертною комісію Науково-методичної ради Дніпропетровського ОІППО, вносячи, відповідні корективи згідно програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

4.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 297 від 17 травня 2005р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»

«- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму;»

Рекомендуємо враховувати:

 

*      Вчитель має право самостійно вибрати термін  і форму зберігання поурочних планів (урок, тема, місяць, семестр, навчальний рік).

*      Досвідчені педагоги, які мають достатній досвід педагогічної роботи, вищу категорію, педагогічні звання, якісні показники в навчально-виховному процесі, методичні наробки з дозволу шкільної адміністрації (наказ або питання на педагогічній раді) можуть користатися поурочними планами, складеними за попередні роки (за умовою, що використовуються незмінні навчальні програми та підручники, вносячи в разі потреби відповідні доповнення і корективи.

*      у поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку;

*      структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння, нових знань, комбінований, узагальнення і систематизація і інші);

*      поурочні плани з предмету «Фізична культура» розробляються на урок або систему уроків;

*      при викладанні 2-3 навчальних предметів вчителями малокомплектних шкіл, під час складання поурочних планів варто враховувати, насамперед, що важливим резервом удосконалення навчання є систематичне використання підручника й навчальної книги для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку й під час виконання домашніх завдань;

 

 5. В «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 86 записано:

 

«Педагогічні працівники закладу зобов’язані: … вести відповідну документацію.»

 

Рекомендуємо враховувати:

ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, яку веде класний керівник

*      Класні журнали

*      Особові справи учнів

*      Щоденники учнів

 

ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, яку веде вчитель 

*      Класні журнали

*      Журнали факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором

*      Журнали гурткової роботи

*      Журнали індивідуальних занять

*      Журнали з техніки безпеки

*      Робочі зошити

*      Щоденники учнів

 

 6.. В «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 59 записано:

«Директор загальноосвітнього навчального закладу забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм…»

 

Рекомендуємо враховувати:

*      Директор школи в наказі «Про розподіл функціональних обов’язків» може покласти обов’язки по контролю за виконанням навчальних планів і програм  на заступника  з навчально-виховної роботи.

*      Адміністратор здійснює контроль за підготовкою календарного планування з метою виконання навчального матеріалу.

*      В результаті перевірки календарних планів заступник директора з навчально-виховної роботи готує графік проведення практичних, лабораторних і контрольних робіт з предметів інваріантної складової навчального плану, а також наказ «Про календарне планування вчителями роботи на навчальний рік».В грудні на нараді при директорі слухається питання  «Про виконання навчальних програм за І семестр», а в червні готується наказ «Про виконання навчальних програм в 2010 – 2011 н.р.

*      У систему контролю за веденням шкільної документації входить перевірка класних журналів, зошитів, щоденників учнів, журналів груп продовженого дня, факультативних занять, предметних гуртків.

*      Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращанню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах, відповідальності вчителя за якість та періодичність перевірки зошитів. За результатами перевірки учнівських зошитів може бути виданий наказ по школі.

*      Перевірка ведення учнівських щоденників дає можливість виявити обсяг завдань з кожного предмета, завантаженість учнів протягом тижня, виставлення оцінок класним керівником у щоденник, акуратність ведення записів, ознайомлення батьків з успішністю учнів.

*      Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом

(для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

*      Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

*       Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури та зарубіжної літератури в 5—11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому — вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Сьоме лютого

Класна робот

*      У 10—11 класах у зошитах з української та зарубіжної літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка вказують дату цифрами, наприклад:

07.05.10                                                         Класна робота

*      У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури й зарубіжної літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад

Сьоме лютого

Читання мовчки

*       Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять

*      . Зразок підпису зошита:


Зошит

для робіт з української мови

учня   5- А класу

Приютської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Захарченка Сергія

Зошит

для робіт з української мови

учня   3- А класу

Шевської загальноосвітньої школи

 І-ІІІ ст.

Захарченка СергіяЗошит

для контрольних робіт

з української мови та  літератури

учениці 7 класу

Минівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ст.

Усенко Олени

Зошит

для контрольних робіт

з математики

учениці 4-В класу

Минівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ст.

Усенко Олени


 

*      . Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт.

*      Усі записи, примітки й виправлення в учнівських письмових роботах треба виконувати ручкою з червоним чорнилом.

*      Виявлені помилки позначають так:

-     орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на полі в цьому ж рядку вказують тип помилки

 (І — орфографічна, V — пунктуаційна, г — граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( / ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на полі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки.

               лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні — втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні — неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л — лексична, с — стилістична,   з — змістова помилки).