Понеділок, 24.02.2020, 13:45

Вітаю Вас Гість | RSS

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ 06 /07 /2007 №580

Про результати всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.09.2001р. №665 та від 19.02.2002 №662 на базі 39 експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів всеукраїнського рівня восьми регіонів України та 77 експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня проводилась науково-дослідна та експериментальна робота за темою «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

У ході експерименту створено нову систему виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, яка передбачає застосування в цілісній системі восьми інноваційних технологій, стрижнем яких є проектування особистісного розвитку учня, що максимально оптимізує процес психо-соціального і духовного розвитку особистості; підготовлено 6 науково-методичних посібників, дві комп'ютерні програми «Універсал» і «Персонал», 89 корекційно-розвивальних програм і виховних проектів тощо. У зв'язку з вищезазначеним

наказую:

1. Взяти до відома подання Академії педагогічних наук України (лист від 04.07.07р. № 2-6/207, додаток 1), постанову Президії АГШ України «Про результати всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (протокол від 30.01.07р. № 1-7/1-1, додаток 2) та доповідну записку наукового керівника експерименту Киричука В.О. (додаток 3).

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій виховну систему «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (автор Киричук В.О.) та психолого-педагогічний інструментарій даної системи - діагностично-проектуючі комп'ютерні комплекси «Універсал» та «Персонал» до використання у загальноосвітніх навчальних закладах за умови спеціальної підготовки педагогів та практичних психологів до роботи за даною системою.

3. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти, Київському міському педагогічному університету їм. Б. Грінченка, Севастопольському міському гуманітарному університету, (за згодою):

3.1. Організувати, по мірі комплектування груп, курсову перепідготовку педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до застосування виховної системи «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

3.2. Створити на базі експериментальних закладів освіти (додаток 4) інформаційно-ресурсні центри з питань координації та надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам, які працюють за даною інноваційною виховною системою.

4. З метою продовження та поглиблення науково-експериментальних досліджень затвердити Заявку на проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» (додаток 5).

5. Підтримати клопотання управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій Волинської, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Житомирської, Одеської, Харківської, Луганської, Полтавської, Черкаської та Київського міського управління освіти і науки Київської державної адміністрації щодо надання загальноосвітнім навчальним закладам (додаток 6) статусу експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня.

6. Затвердити Програму науково-дослідної та експериментальної роботи за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» на 2007 - 2012 роки (додаток 7) та Календарний план науково-дослідної та експериментальної роботи на 2007-2008 навчальний рік (додаток 8).

7. Призначити науковим керівником експерименту Киричука В.О., автора педагогічної ідеї, докторанта, доцента кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

8. Департаменту дошкільної та загальної середньої освіти (в.о, директора Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.), Українському Науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (Олійник В.В.):

8.1. Надавати консультативно-методичну та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів в організації та проведенні науково-дослідної та експериментальної роботи.

8.2. Проводити науково-практичні конференції, методичні семінари з метою впровадження даних інноваційних технологій в систему роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

8.3. Щорічно до першого липня заслуховувати звіт про роботу експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня.

9. Управлінням освіти і науки Вінницької (Івасюк І. Д.), Волинської (Попович М.М.), Дніпропетровської (Сиченко В.В.), Донецької (Соловйов Ю.І.), Житомирської (Пастовенський О.В.), Київської (Бутник В.Г), Луганської (Цимбал І.І.), Одеської (Демченко Д.М.), Полтавської (Мірошниченко В.І.), Харківської (Лунячик В.Е.) обласних державних адміністрацій, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації (Гриневич Л.Г.) забезпечити необхідні умови та надавати практичну допомогу педагогічним колективам експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, що беруть участь в організації та проведенні науково-дослідної та експериментальної роботи.

10. Опублікувати даний наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті www.mon.gov.ua

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого заступника міністра Жебровського Б.ММіністр С.М. Ніколаєнко

Останє оновлення ( 23.11.2008 )
 

Діагностично - проектуючий комплекс "Універсал”

Автори: Киричук Валерій Олександрович, Киричук Володимир Валерійович
 • 2009 Система виховної роботи Киричука В.О. презентована представникам міністерства освіти Великої Британії. Програма УНІВЕРСАЛ видає на друк близько 10 000 друкованих аркушів з різного роду результатами.
 • 2008 Система виховної роботи Киричука В.О. презентована в Росії, Польщі, США. Охоплює близько 500 навчальних закладів на усій території України
 • 2007 Програма "Універсал" та система виховної роботи Киричука В.О. рекомендовані Міністерством освіти та науки України
 • 2006 Золота медаль на виставці "Сучасна освіта в Україні-2006"
 • 2005 Громадське визнання виховної системи на Україні
 • 2004 Бронзова медаль на виставці "Сучасна освіта в Україні-2004"
 • 1993 Комп'ютерна програма "SOS" (перша версія програми "Універсал") вперше в практичній психології дала можливість передбачити випадки девіантної поведінки та суіцид.

Загальні відомості про програму

 Діагностично-проектуючий комплекс (ДПК) "Універсал” – комп’ютерна програма розроблена на основі інноваційних освітніх авторських технологій проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів та експериментально апробована на всеукраїнському і регіональних рівнях (наказ Міністерства освіти і науки від 28.09.2001 р. №665) в 116 навчальних закладах України. Програма рекомендована МОН України (наказ МОН України від 06.07.07р №580) до широкого використання в загальноосвітніх навчальних закладах за умови спеціальної підготовки педагогів та практичних психологів до роботи за новою виховною системою «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України діяльність за даною програмою поширюється на учнів, студентів, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів системи освіти України (Cертифікат СЕ №2640029). Діагностично-проектуючий комплекс створений на основі восьми взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-педагогічних технологій, що створюють цілісну систему. Сім технологій в версії 3.26 повністю автоматизовані в даній комп’ютерній програмі і утворюють цілісну технологічну систему.

Модулі програми

В основу першого технологічного модуля ДІАГНОСТИКА комп’ютерної програми "Універсал” покладено діагностичний комплекс "Соціум”, де використано три авторські методики: Соціальна активність особистості за основними видами діяльності (дев'ять видів); Соціально-комунікативний розвиток учнів класу, (Соціометрія: лідери, група ризику, відторгнуті, ізольовані, актив, пасив та багато іншого); Ціннісні орієнтації в сфері спілкування (дяв'ять орієнтацій). Крім того в діагностичному модулі використано методики: ”Ціннісні пріоритети” (праця, здоров'я, друзі, сім'я, Батьківщина, моральні цінності, навчання, громадські обв'язки тощо); діагностика вад особистісного розвитку "ДВОР” (тривожність, імпульсивність, агресивність, нечесна поведінка, асоціальність, замкнутість, невпевненість, естетична нечутливість тощо); ”Ставлення батьків” (симбіоз, прийняття, авторитарна гіперсоціалізація, невдаха, бажаність), Шкільний текст розумового розвитку (аналіз, синтез, логіка, поінформованість), тощо. Основними результатами при обробці діагностичної інформації в програмі є систематизовані таблиці, діаграми, матриці, графіки, характеристики на учнів тощо. На основі кореляційно-комплексного аналізу рівня розвитку особистості учня, визначаються основні проблеми та потенційні можливості, як конкретного учня так і окремих груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.

АНАЛІЗ, що проводиться за результатами психолого-педагогічної діагностики передбачає визначення основних проблем та потенційних можливостей розвитку особистості учня за чотирма сферами особистісного розвитку: фізичним; психічним; соціальним; духовним. Програмою передбачено прогнозування розвитку особистості учня на основі причинно-наслідкових зв’язків та кореляційно-факторного аналізу за 53 критеріями особистісного розвитку учня. Результати аналізу у вигляді спеціальних діагностичних таблиць, матриць, графіків, діаграм, списків, характеристик, візитних карток класних колективів тощо виводяться на екран монітора ПК та роздруковуються на принтері (кольоровий та чорно-білий друк), як по окремих класних колективах так і в системі зведеної та систематизованої інформації по всьому навчальному закладу.

За допомогою технологічного модуля КОНСТРУЮВАННЯ, проводиться конструювання корекційно-виховних завдань навчального закладу та тактичних задач особистісного розвитку учнів. Конструювання відбувається за рахунок проектування проблем і потенційних можливостей учасників навчально-виховного процесу в двох режимах комп’ютерної програми: творчому та автоматичному.

Технологічні модулі ПРОГРАМУВАННЯ та МОДЕЛЮВАННЯ, створені для програмування програм та моделювати сюжетні лінії навчально-виховних проектів (адміністрацією навчального закладу, класними керівниками, вчителям-предметниками, практичними психологами, соціальними педагогами тощо).

Навчально-виховні проекти в технологічному модулі ПЛАНУВАННЯ проектуються на конкретних учасників НВП і утворюють цілісний особистісно-орієнтований зміст реалізації проектів навчального закладу, та класних колективів. Проектування змісту проектів на граф-сітки дозволяє в автоматичному режимі роботи комп’ютерної програми отримувати десятки типів і видів планів, як для роботи адміністрації навчального закладу, класних керівників, вчителів-предметників, практичних психологів, соціальних педагогів, тощо.

В технологічному модулі ТВОРЕННЯ проектується корекційно-виховні та навчальні сценарії з особистісно-розвивальним змістом.

Програмою також передбачено автоматичний перевід учнів в наступні класи з врахуванням покласної диференціації учнів, перегляд та друк результатів моніторингу конкретного учня в динаміці його особистісного розвитку, психолого-педагогічні характеристики на учня та класний колектив (в стадії розробки та апробації), тощо.

Програма працює, як у звичайному режимі так і в режимі клієнт-сервер. При установці нових версій діагностичного комплексу "Універсал”, оброблена інформація програмою "Універсал” повністю зберігається і автоматично переноситься в нові версії програми. Інформацію про нові версії програми можна отримати на веб-сайті автора: www.UNV.com.ua

Програма нагороджена бронзовою медаллю на Сьомій міжнародній виставці навчальних закладів „СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ – 2004” у номінації „Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі”, та золотою медаллю на Дев’ятій міжнародній виставці навчальних закладів „СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ – 2006” у першій номінації „Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу”

Установка програми

Програма "Універсал” встановлюється лише при умові наявності в навчальному закладі психологічної служби та призначення системного оператора або системного-адміністратора програми "Універсал”. Установка програми ”Універсал” здійснюється на ПК за допомогою інсталяційного CD (диск). Необхідний розмір вільного простору на жорсткому диску складає не менше 300 Мбайт. Основні системні вимоги до комп’ютера: CD-ROM, Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Office Word/Excel, 512 Mb RAM, 32 Mb video card. Програма має декілька модифікацій, а саме: 1. Робочий стіл практичного психолога «Діагностично-аналітичний», (два технологічні модулі Діагностика+Аналіз); 2. Робочий стіл соціально-психологічної служби «Діагностично-конструюючий», (три технологічні модулі Діагностика+Аналіз+Конструювання); 3. Весь комплекс «Діагностично-проектуючий» (8 технологічних модулів). Крім того програма має модифікацію «Server-cliet». Особливостями програми ”Універсал”: у варіанті – «server-client» є, що дана версія дає можливість працювати автономно психологічній службі, адміністрації, класним керівникам, вчителям. 
"УНІВЕРСАЛ” створена на українській, російській та польскій мовах. мовах.

Вартість програми та умови розрахунків

Ліцензію на користування програмою "Універсал” можна придбати на території України за безготівковими та готівкововими розрахунками. Власник програми отримує усі необхідні документи, інсталяційний пакет та дистанційний авторський супровід.

 • "УНІВЕРСАЛ-психолог", включає 2 модулі (ДІАГНОСТИКА та АНАЛІЗ).
 • "УНІВЕРСАЛ-конструювання", включає 3 модулі (ДІАГНОСТИКА, АНАЛІЗ та КОНСТРУЮВАННЯ).
 • "УНІВЕРСАЛ-база", включає всі 8 модулі.
 • "УНІВЕРСАЛ-сервер", включає всі 8 модулі плюс автономні робочі станції для адміністрації, психолога, класних керівників та вчителів предметників.

Додаткову інформацію про установку та роботу діагностично-проектуючого комп’ютерного комплексу "Універсал”, проведення психолого-педагогічних семінарів, консиліумів, конференцій, консультацій, тощо можна отримати за телефонами: 
+38(050)548-578-6 (Киричук Валерій Олександрович), 
+38(066)722-27-80 (Киричук Володимир Валерійович) (м. Київ)


Виховні науково-документальні фільми

(рекомендуємо для перегляду)
 1. Секрет-1
  Мета: стимулювання духовно-катарсичної та соціальної активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування позитивної самооцінки та ціннісних пріоритетів до праці.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів.


 2. Секрет-2
  Мета: стимулювання духовно-катарсичної та соціальної активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування позитивної самооцінки, самоаналізу, самовиховання.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів.


 3. Твирезість-1
  Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та позитивної дозвільно-ігрової активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування ціннісних пріоритетів до здоров"я, сім"ї та навчання.
  Аудиторія: учні 7-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів.


 4. Твирезість-2
  Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та позитивної дозвільно-ігрової активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування ціннісних пріоритетів до здоров"я, сім"ї та навчання.
  Аудиторія: учні 7-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів.


 5. Вода-1
 6. Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та духовно-катарсичної активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я, сім'ї, друзів, мистецтва.
  Аудиторія: учні 5-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 7. Вода-2
 8. Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та духовно-катарсичної активності; корекція агресії, асоціальності, естетичної нечутливості; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я, сім'ї, друзів, мистецтва.
  Аудиторія: учні 5-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 9. Вакцинація
 10. Мета: профілактика та корекція вад фізичного розвитку; стимулювання фізично-оздоровчої; корекція агресії, імпульсивності, тривожності; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я, сім'ї, друзів, батьківщини (в плані жбереження нації).
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів будь-якого віку. 

 11. Паразити
 12. Мета: профілактика та корекція вад фізичного розвитку; стимулювання фізично-оздоровчої активності; корекція тривожності; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я.
  Аудиторія: учні 5-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 13. Україна
 14. Мета: стимулювання національно-громадянської активності; корекція асоціальності, моральних цінностей; формування ціннісних пріоритетів до України.
  Аудиторія: учні 3-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 15. Леонардо 1
 16. Мета: стимулювання предметно-перетворюючої активності та креативності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до праці та громадських обов'язків.
  Аудиторія: учні 7-11 класів. 

 17. Леонардо 2
 18. Мета: стимулювання предметно-перетворюючої активності та креативності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до праці та громадських обов'язків.
  Аудиторія: учні 7-11 класів. 

 19. Глибина ЧАСУ
 20. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної та національно-громадянської активності; корекція нечесної поведінки, асоціальності, моральних цінностей; формування ціннісних пріоритетів до України.
  Аудиторія: учні 11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 21. Залізо
 22. Мета: профілактика та корекція вад фізичного розвитку; стимулювання фізично-оздоровчої активності; корекція агресивності; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я та праці.
  Аудиторія: учні 8-11 класів. 

 23. Чорнобиль
 24. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної активності; корекція нечесної поведінки; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я.
  Аудиторія: учні 11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 25. Мільйон
 26. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної та предметно-перетворюючої активності; корекція замкнутості, нечесної поведінки, асоціальності; формування ціннісних пріоритетів до праці.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 27. Мозок-1
 28. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної активності; корекція асоціальності; формування ціннісних пріоритетів до навчання.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 29. СтопНаркотик
 30. Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та дозвільно-ігрової активності; корекція нечесної поведінки, агресивності, замкнутості, асоціальності; формування ціннісних пріоритетів до здоров'я, друзів, навчання.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 31. ЗдоровіОчі
 32. Мета: стимулювання фізично-оздоровчої активності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до праці та здоров'я.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 33. Людина
 34. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної активності; корекція тривожності; формування ціннісних пріоритетів до навчання, мистецтва та здоров'я.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 35. Любов та секс
 36. Мета: стимулювання фізично-оздоровчої та соціально-комунікативної активності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до моральних цінностей та здоров'я.
  Аудиторія: учні 9-11 класів, педагогічний колектив, батьки учнів. 

 37. УкрМузика
 38. Мета: стимулювання образотворчої активності; корекція естетичної нечутливості; формування ціннісних пріоритетів до мистецтва та України.
  Аудиторія: учні 9-11 класів. 

 39. Тесла
 40. Мета: стимулювання предметно-перетворюючої активності та креативності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до праці та громадських обов'язків.
  Аудиторія: учні 7-11 класів. 

 41. УрокиТренінги
 42. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної активності; корекція невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до спілкування, друзів.
  Аудиторія: педагогічний колектив. 

 43. Обдаровані
 44. Мета: стимулювання навчально-пізнавальної активності; корекція тривожності, невпевненості; формування ціннісних пріоритетів до моральних цінностей.
  Аудиторія: педагогічний колектив, батьки учнів. 

  РОЗДІЛ ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТАДІЇ ПОНОВЛЕННЯ. 
  Матеріали можна отримати шляхом обміну на Ваші фільми, виховні програми та сценарії тощо. Обмін відбувається через електронну пошту або рекомендовані листи та бандероль. Замовлення висилати на електронну адресуunv@unv.com.ua із темою "обмін"


Останє оновлення ( 23.04.2008 )